Χωμάτινα γήπεδα Τένις (Clay courts)

 

Σύνθεση

Δάπεδο το οποίο κατασκευάζεται από μείγμα , πού σαν βάση έχει το ειδικά διαβαθμισμένο κεραμιδόχωμα αλλά και προσμίξεις που συγκρατούν την υγρασία και προσδίδουν πλαστικότητα.

Χρήσεις 

Για τένις υψηλών απαιτήσεων, (τα μεγαλύτερα τουρνουά παγκοσμίως φιλοξενούνται σε χωμάτινα γήπεδα). Ξεκούραστο στο παιχνίδι, λύνει τα προβλήματα από τις αμφισβητούμενες μπαλιές αφού αφήνει καθαρά το αποτύπωμα της μπάλας.

Χαρακτηριστικά

Χρώμα

Το φυσικό χρώμα του κεραμιδιού.

Χρώμα Γραμμών

Λευκό.

Υλικό Γραμμών

Μαλακό PVC.

Εμφάνιση

Αντιανακλαστική, συνεχής (χωρίς αρμούς), επιτρέπει στον αθλητή ελεγχόμενη ολίσθηση.

Εφαρμογή

Οι ιδιαιτερότητες στον τρόπο κατασκευής είναι τέτοιες που απαιτούν συγκεκριμένη μεθοδολογία που να εξασφαλίζει την καλή συμπεριφορά και διατήρηση ενός χωμάτινου γηπέδου H εταιρεία μας είναι από τις λίγες στην Ελλάδα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την κατασκευή και συντήρηση τέτοιων  γηπέδων.

α. Σκάφη εγκιβωτισμού (τοιχία -πυθμένας). Για την κατασκευή ενός χωμάτινου γηπέδου απαιτείται, η κατασκευή σκάφης από οπλισμένο σκυρόδεμα . Τα περιμετρικά τοιχία της εν λόγω σκάφης θα έχουν πάχος 20-25 εκ. και ύψος 25 εκ. πάνω από το έδαφος. Ο πυθμένας της σκάφης θα έχει ομοιόμορφη τετράριχτη κλίση προς το κέντρο του γηπέδου με μεγαλύτερο βάθος 25 εκ. από την επιφάνεια του εδάφους.
Ο σωλήνας αποστράγγισης θα βρίσκεται σε βάθος 25 εκ. από την τελική στάθμη του γηπέδου έτσι ώστε να μην αποχετεύονται όλα τα νερά. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε πάντα κάποια παραμένουσα υγρασία στη σκάφη πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.
Η σκάφη θα στεγανοποιηθεί με τη χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος.

β. Στοιβάδα φιλτραρίσματος. Διαστρώνεται θραυστό υλικό (σκύρα) σε στρώση πάχους 15-20 εκ.

γ. Φέρουσα στοιβάδα. Διαστρώνεται θραυστό υλικό (χαλίκι), σε στρώση σταθερού πάχους 10 εκ.

δ. Δυναμική στοιβάδα. Διαστρώνεται ελαφρόπετρα. κοκκομετρικής διαβάθμισης 0-15 χιλ. σε ομοιόμορφο πάχος 7-8 εκ. (μετά το πάτημα με κύλινδρο 500-1000 kg και εν ανάγκη με ταυτόχρονο κατάβρεγμα).

ε. Επιφανειακή στρώση. Η επιφανειακή στρώση θα γίνει από κεραμιδόχωμα(clay) κοκκομετρικής διαβάθμισης 0-2,5 χιλ. Η διάστρωση θα είναι ομοιόμορφη, και σε πάχος 2,5εκ. (μετά την συμπίεση η οποία γίνεται με οδοστρωτήρα 200-600 kg μέχρις ότου επιτευχθεί η απαιτούμενη σταθερότητα). Κατά την διάρκεια της συμπίεσης το υλικό θα καταβρέχεται έτσι ώστε να δέσει καλύτερα.

στ. Γραμμογράφηση. Η γραμμογράφηση θα γίνει από συνθετικό υλικό (μαλακό PVC) . Οι  γραμμές πάχους 5 εκ. στερεώνονται πάνω σε πασσάλους πού γι” αυτόν τον λόγο πακτώνονται σε όλες τις γωνίες και διασταυρώσεις. Οι πάσσαλοι είναι από ξύλο η αλουμίνιο.

Συντήρηση

Το γήπεδο από κεραμιδόχωμα είναι ένα «ζωντανό» γήπεδο. Το ψημένο και αλεσμένο χώμα παραμένει σεκαλή κατάσταση όσο συντηρείται (βρέξιμο στρώσιμο και συμπίεση). Αν αφεθεί χωρίς συντήρηση σπάει, σκληραίνει, χάνεται. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται
α. Ανάμεσα στους αγώνες.
β. Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.
Το γήπεδο συνοδεύεται από  αξεσουάρ  απαραίτητα για την λειτουργία και την συντήρησή του.

Χρόνος Κατασκευής

Ενός τυπικού γηπέδου τένις τέσσερις (4) έως πέντε (5) ημέρες για ελαφρόπετρα κεραμιδόχωμα και γραμμές.

Posted in Χωμάτινοι τάπητες.