Περίφραξη

 

Όλα τα γήπεδα πού λειτουργούν σε ανοικτούς χώρους πρέπει να είναι περιφραγμένα. Αυτό απαιτούν οι κανόνες ασφαλείας για τους αθλούμενους, η φύλαξη των εγκαταστάσεων και η τέλεια λειτουργικότητα των αθλητικών χώρων.

Η εταιρία μας λαμβάνοντας υπόψη της τις απαιτήσεις της Γ.Γ.Α. για την περίφραξη των ανοιχτών γηπέδων αλλά και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης μεμονωμένα κατασκευάζει περιφράξεις υψηλών προδιαγραφών.

Χαρακτηριστικά
Ύψος  3μ. 3,5μ. 4μ. με μονοκόμματο πλέγμα.
Ορθοστάτες και στέψη (πανοκάσι) με σωλήνα διαμέτρου 2″ που ενώνονται με διαιρούμενους συνδέσμους.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι γαλβανισμένα.
Για περιοχές όπου οι περιφράξεις παρουσιάζουν προβλήματα  οξείδωσης (παραθαλάσσιες, με πολλές βροχές) ιδανικό είναι το πλαστικοποιημένο πλέγμα

Οι πόρτες των περιφράξεων είναι κατασκευασμένες από τα ίδια υλικά και με διαστάσεις  2.00  Χ 1,10  μ.

Κατασκευή
Οι σωλήνες (ορθοστάτες) αφού διαταχθούν οριζοντίως και καθέτως πακτώνονται σε υποδοχές μέσα στο τοιχίο του γηπέδου  που γιά αυτό το λόγο έχουν αφεθεί  ανά 3 μ. περίπου κατόπιν τοποθετούνται η στέψη (πανωκάσι) με διαιρούμενους συνδέσμους, οι ούγιες (σύρμα πάχους 4 χιλ. από κολώνα σε κολώνα)  και το πλέγμα.

Posted in Υποδομές.